PRIHVATNA POSUDA ZA JEDNO BURE - 230 LIT
MODEL ZA 2 BURETA, PRIHVATNA ZAPREMINA 250 Lit
PRIHVATNA POSUDA ZA EURO PALETU
MODEL ZA 4 BURETA, PRIHVATNA ZAPREMINA 250 Lit
MODEL ZA 4 BURETA, PRIHVATNA ZAPREMINA 485 Lit
TANKVANA ZA DVA ILI ČETIRI LEŽEĆA BURETA
KOLICA - TANKVANA ZA JEDNO LEŽEĆE BURE
PLASTIČNE TANKVANE ZAPREMINE 120 LITARA
EKO-PALETA ZA PRIHVAT ULJA ILI HEMIKALJIJA 20 LITARA
TANKVANA PRIHVATNE ZAPREMINE 30 LIT
PLASTIČNA EKO-KADA 40 LITARA
TANKVANA 60 LITARA
EKO PALETA PRIHVATNOG KAPACITETA 100 LITARA
MODEL PRIHVATNA PALETA ZA IBC KONTEJNER
TANKVANA BEZ REŠETKE ZA PRIHVAT HEMIKALIJA IZ IBC KONTEJNERA
IBC KONTEJNERI
PLASTIČNE NAVLAKE ZA PALETE
Skip Navigation Links.