PRIHVATNA POSUDA ZA JEDNO BURE - TANKVANA 230 LIT
EKOLOŠKA PALETA ZA 2 BURETA, PRIHVATNA ZAPREMINA 250 Lit
PRIHVATNA POSUDA ZA EURO PALETU
PALETA ZA PRIKUPLJANJE PROSUTE HEMIKALIJE - PRIHVATNE ZAPREMINE 250 lit, NOSIVOSTI 2000 kg
EKO-PALETA ZA 4 BURETA, PRIHVATNA ZAPREMINA 250 Lit
DUBOKA TANKVANA ZA 4 BURETA, PRIHVATNA ZAPREMINA 485 Lit
TANKVANA ZA DVA LEŽEĆA BURETA
TANKVANA ZA ČETIRI LEŽEĆA BURETA
KOLICA - TANKVANA ZA JEDNO LEŽEĆE BURE
PLASTIČNE TANKVANE NISKOG PROFILA
EKO-PALETA ZA PRIHVAT ULJA ILI HEMIKALJIJA 20 LITARA
TANKVANA PRIHVATNE ZAPREMINE 30 LIT
PLASTIČNA EKO-KADA 40 LITARA
TANKVANA 60 LITARA
EKO PALETA PRIHVATNOG KAPACITETA 100 LITARA
MODEL PRIHVATNA PALETA ZA IBC KONTEJNER
TANKVANA BEZ REŠETKE ZA PRIHVAT HEMIKALIJA IZ IBC KONTEJNERA
DISPENZER ZA IBC TANKVANU
FLEKSIBILNA MOBILNA TANKVANA ZA 4 BURETA
SAVITLJIVA EKO-PALETA ZA 2 BURETA
IBC KONTEJNERI
PLASTIČNE NAVLAKE ZA PALETE
ČETKA SA PROTOKOM VODE ZA PRANJE TANKVANA
DRŠKA ZA ČETKU SA PROTOKOM VODE HBC
Skip Navigation Links.